Chính sách bảo hành

1. Thời gian bảo hành

Quy định về thời gian bảo hành của các sản phẩm keo xây dựng sẽ tuỳ thuộc vào mỗi sản phẩm cụ thể và chính sách đi kèm của nhà sản xuất.

2. Điều kiện bảo hành

Các sản phẩm khi mua tại Thế giới Keo Xây dựng sẽ được bảo hành theo đúng chính sách quy định nếu:

3. Sản phẩm không nằm trong danh sách từ chối bảo hành và vẫn còn trong thời gian bảo hành

4. Sản phẩm có phiếu bảo hành còn nguyên vẹn với đầy đủ các thông tin cụ thể: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, ngày sản xuất, số điện thoại, địa chỉ, ngày mua hàng,… Tem bảo hành không bị tẩy xoá hay bị rách. Với sản phẩm không áp dụng phiếu bảo hành, thời gian bảo hành sẽ căn cứ vào ngày sản xuất in trên sản phẩm.

5. Sản phẩm bị lỗi do quy trình sản xuất.